Activiteiten

De jeugdafdeling is er niet alleen voor de wekelijkse voetbalwedstrijd. Er is niet alleen behoefte aan voetballen maar zeker ook aan andere sociaal-culturele activiteiten, waarbij de nadruk ligt op de aspecten vrijetijdsbesteding, teambuilding en binding met de vereniging.

Per seizoen worden er minimaal 3 activiteiten georganiseerd voor de pupillen. Voor de junioren worden er minimaal 2 activiteiten georganiseerd eventueel in overleg met deze junioren.

Te denken valt aan de volgende activiteiten: 

Sinterklaasavond
Eindejaar toernooi 
Filmavond 
Jeugdtoernooien
Seizoen afsluiting 
Slaapfeest