Algemene Leden Vergadering

Datum: 
25 nov 2021 - 21 00
Locatie: 
Kantine vv Arnemuiden

Beste leden,

Het bestuur van de vv Arnemuiden nodigt jullie van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV zal gehouden worden op donderdag 25 november 2021 en begint om 21:00 uur in de kantine. 

De agenda ziet er als volgt uit:

1.Opening
2.Ingekomen stukken
3.Mededelingen
4.In memoriam
5.Financieel overzicht 2020-2021
6.Verbouwing kantine
7.Toe- en uittredingen bestuur
        oUittredend: Erwin de Groot
8.Rondvraag
9.Sluiting

Mocht je zelf als lid nog punten voor deze ALV willen inbrengen dan kun je deze uiterlijk donderdag 18 november 2021 indienen door een mail te sturen naar secretaris@vvarnemuiden.nl 

Houd er rekening mee dat bij de ingang van de kantine gevraagd wordt om de QR code te laten scannen.

We kijken er naar uit om jullie te ontmoeten op donderdag 25 november 2021!

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Arnemuiden