Algemene ledenvergadering

Datum: 
28 nov 2019 - 21 00
Locatie: 
Kantine vv Arnemuiden

Beste leden,

Namens het bestuur van de vv Arnemuiden wil ik u van harte uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 28 november 2019 en zal om 21:00 uur starten.

Graag wil ik u met nadruk attenderen op de volgende 2 agendapunten:
- Vrijwilligersbeleid;
- Vaststellen verhoogde kantineprijzen.

De verdere agenda treft u hieronder aan.
Mocht u zelf als lid nog punten willen inbrengen, dan kunt u dat door deze in te dienen voor 21 november 2019 bij de secretaris: secretaris@vvarnemuiden.nl  of Oude Havenstraat 17 te Arnemuiden

Ik hoop u donderdag de 28e te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van vv Arnemuiden
Ron Minnaar

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering d.d. 29 november 2018
3. Ingekomen stukken
4. Financieel verslag van de penningmeester
5. Decharge bestuur
6. Vaststellen van de kantineprijzen
7. Vrijwilligersbeleid
8. Overige bestuursmededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting