Hart voor Erremuu voetbalquiz

Vanwege het succes van de voetbalquiz is besloten de voetbalquiz te prolongeren tot een halfjaarlijks evenement. In november 2017 ging de overwinning naar Lieven van Belzen en Marijn Riemens waardoor zij de wisselbeker en de Nederlandse voetbalatlas mee naar huis hebben mogen nemen. Wie gaat er in de voorjaarsquiz van 2018 met de wisselbeker aan de haal?

De voetbalquiz is bestemd voor iedereen, jong of oud en voetbalkenner of dummy. Je bent welkom. De deelnemers die in het verleden hebben deelgenomen kennen het gevraagde niveau. 

Tijdens de Hart voor Erremuu voetbalquiz zullen er vragen gesteld worden over zowel het Nederlandse voetbal als het internationale voetbal uit het verleden en heden. De voetbalquiz bestaat uit vier ronden waarin dezelfde soort vragen worden gesteld. Denk hierbij aan meerkeuze vragen, open vragen, foto vragen en videofragmenten.

Het inschrijfgeld is €5,- per koppel en er zijn wederom mooie prijzen beschikbaar.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij om 18:45 uur aanwezig zijn zodat er om 19:00 uur gestart kan worden.

Inschrijving is mogelijk via een mail naar heck0009@outlook.com of een whatsapp bericht naar 0636193043. Ik zie jullie graag 25 mei voor de derde Hart voor Erremuu voetbalquiz.