Een vrijwilliger is géén BOA...

Een vrijwilliger is géén BOA...

Een vrijwilliger is géén BOA...
 
De tentakels van het Coronavirus houden de internationale samenleving stevig in hun greep. De Nederlandse samenleving maakt daarop helaas geen uitzondering. Om de maatschappij niet verder te ontwrichten heeft de regering, gesouffleerd door academisch geschoolde  professionals, tal van maatregelen afgekondigd waar we ons met elkaar aan moeten houden om een nieuwe (intelligente) lockdown te voorkomen. Het maatschappelijk belang van samen sporten wordt ten volle onderkend. Daarom zijn er voor het doorgaan van de amateursporten tal van regels opgesteld. In het algemeen worden die regels ervaren als beperkingen. Maar het beknotten van een aantal ervaren vrijheden is helaas noodzakelijk. Anders gaan de sportaccommodaties in Nederland straks weer voor maanden op slot.
 
Het voert te ver om in deze Coronabijdrage alle regels op te sommen. Wat wel duidelijk is dat er binnen de vereniging in de afgelopen week door bestuursleden en andere vrijwilligers bergen werk is verzet om het verblijf voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Voor alle duidelijkheid, het woord andere in de vorige zin is door ons weloverwogen gekozen. Immers, bestuursleden zijn ook vrijwilligers. Alleen hebben wij door het aanvaarden van een bestuursfunctie extra verantwoordelijkheid naar ons toe getrokken.
 
Er zijn dranghekken geplaatst om gescheiden ingangen te creëren, pijlen en andere signaleringen zijn op de vloer en aan wanden aangebracht voor het duiden van de juiste looprichtingen en er zijn tenten geplaatst om meer (veilige) zitplaatsen mogelijk te maken en om extra verkooppunten te genereren.
 
Afgelopen zaterdagmiddag was het nog geen volle bak wat betreft toeschouwersaantallen dus een mooie gelegenheid om te kijken hoe alle vooraf bedachte maatregelen in de praktijk zouden werken. Een soort proeve van bekwaamheid.
 
Als bestuur hebben we zicht gekregen op zaken die goed lopen maar ook op aspecten die anders moeten. Alles overziend zijn we tevreden over de genomen maatregelen, de uitvoering in de praktijk en de opvolging door de aanwezigen. Van diverse kanten hebben we complimenten gekregen over de zorgvuldigheid waarmee we de maatregelen vorm hebben gegeven. Als bestuur zijn we van mening dat we bij een eventuele controle de toets der kritiek zeker hadden doorstaan. Als bestuur zijn we tevreden over het feit dat we hebben besloten om ons clubgebouw niet op slot te doen. Een paar andere verenigingen op Walcheren hebben dat trouwens wel gedaan.
 
Is er dan geen enkele aanleiding voor ontevredenheid? Jammer genoeg wel. Leden kunnen van (vrijwillige) bestuursleden niet verlangen dat zij op hun vrije zaterdag als een soort Bijzondere OpsporingsAmbtenaar (BOA) een hele middag corrigerend gaan optreden. Maar als een bestuurslid dan een goed bedoelde corrigerende opmerking maakt is het wel prettig dat daar iets mee wordt gedaan. We kunnen hier een mooi omfloerst verhaal gaan houden maar we hebben er voor gekozen om man en paard te noemen. Het optreden en gedrag van (een deel van) de spelers van het derde elftal was ontluisterend. Keiharde muziek die ze zelf hadden meegenomen, luidkeels meezingen, verzoeken en aanwijzingen van verschillende leden van ons bestuur en Coronacomité negerend en het geven van een grote bek of gespeelde onschuld waren kinderachtig en getuigen van een onvolwassen niveau onder deze bijzondere omstandigheden. Ook een aantal spelers van het 2e hielden zich niet aan de regelgeving door zingend en gearmd in elkaar een klein feestje te moeten vieren.
 
Zondagmiddag kregen we als bestuur signalen dat harde rukwinden de tenten dreigden de lucht in te blazen. Een appbericht zorgde binnen tien minuten voor voldoende (vrijwillige) bestuursleden om de zeildoeken te verwijderen. Wanneer je dan met elkaar het gebeuren van de zaterdagmiddag de revue laat passeren is de verontwaardiging tastbaar.
 
Toch gezakt voor de proeve van bekwaamheid? Wat ons betreft niet. Maar het is wel triest om te moeten constateren dat het werken onder afwijkende en moeilijke omstandigheden nog moeilijker wordt gemaakt door een klein deel van je eigen leden.
 
Het bestuur van de voetbalvereniging Arnemuiden