In memoriam Saal van Belzen

In memoriam Saal van Belzen

In memoriam Saal van Belzen

Op zondagmiddag 10 september 2017 bereikte ons het droeve bericht dat Saal van Belzen na een ziekteperiode van ongeveer een half jaar was overleden. Het bericht kwam niet onverwacht, maar is desalniettemin een zware slag voor de voetbalvereniging Arnemuiden.

Saal is zijn hele leven intensief verbonden geweest met onze voetbalvereniging: als voetballer (keeper), jeugdtrainer en –leider, jeugdcommissielid, kantinebeheerder en als trainer van het dameselftal. Hij was - als voorzitter en opzichter – verantwoordelijk voor de bouw van de kleedkamers, de tribune en de verbouwing van de kantine. Als voorzitter heeft hij er ook voor gezorgd dat het kunstgrasveld in de meerjarenbegroting van de gemeente Middelburg werd opgenomen, waarna de bouw in 2014 werd voltooid. We kunnen wel stellen dat onder het voorzitterschap van Saal onze voetbalaccommodatie een van de mooiste van Zeeland is geworden. Ook de laatste jaren bleef Saal actief, op donderdagavond draaide hij achter de bar geregeld zijn dienstjes en maakte hij deel uit van de oud-papierploeg die dagelijks op het voetbalveld te vinden is. Saal is 16 jaar voorzitter geweest van onze vereniging en in de ledenvergadering in 2012 benoemd tot erelid.

Toen Saal me ruim vijf en een half jaar geleden vroeg of ik hem als voorzitter wilde opvolgen, deed hij dat op een manier die kenmerkend was voor Saal: op het voetbalveld, zonder inleidend betoog, zonder omhaal van woorden, in een persoonlijk gesprek en stijlvol gekleed. In de gesprekken die ik in die maanden daarna met hem heb gevoerd over het voorzitterschap, bleek dat er voor hem meer was dan voetbal alleen en dat hij alles ten aanzien van die voetbal in een realistisch perspectief kon plaatsen. Hij vatte dat samen in een persoonlijke advies om als voorzitter ‘op zaterdagmiddag na half zes niet meer over voetbal gerelateerde zaken in discussie te gaan’. Een goede raad.

We zullen Saal erg missen. Mede namens het bestuur, alle leden en alle vrijwilligers wens ik Cathalina, Annemarie, Pieter, Erna, Wilbert, hun kinderen en de familie veel sterkte toe.

Jacco Schroevers,
Voorzitter vv Arnemuiden