Toekomst vv Arnemuiden

Toekomst vv Arnemuiden

Beste vrijwilligers, leden en ouders van onze jeugdleden,

In de winter van het seizoen 2015-2016 is door een ruime afvaardiging van de vereniging nagedacht over onze toekomst. Een deel van de speerpunten die toen zijn benoemd, is inmiddels gerealiseerd. Denk aan: een verbeterde website, de invoering van de VOG voor alle vrijwilligers die met onze jeugd werken, de invoering van de Technische Commissie Senioren, groei van het meiden- en vrouwenvoetbal en de eerste stap naar een duidelijk vrijwilligersbeleid.

Inmiddels zijn we 3 jaar verder en willen we, samen met onze vrijwilligers, leden en ouders van onze jeugdleden de balans opmaken. Maar vooral ook vooruit kijken. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Waar moeten we ons als vereniging de komende jaren op richten? Wij verzoeken u hier in mee te denken, want de vereniging is uiteraard van ons allemaal! Dit kan op 2 manieren:
1. Door aanwezig te zijn op 19 maart in onze kantine. Deze avond, die wordt begeleid door adviesbureau Brug8 (www.brug8.nl) , staan we stil bij verschillende thema’s die spelen binnen onze vereniging. Aanmelden voor deze avond kan hier.
2. Door uw visie met ons te delen via het formulier op de website. 

De één heeft misschien al een heldere kijk op de toekomst, maar voor een andere is dat misschien wat lastiger. Om u alvast wat op weg te helpen, hierbij enkele thema’s waar we komende tijd over na moeten denken:
• Vrijwilligersbeleid: hoe bereiken we dat nog meer mensen een steentje bijdragen?
• Terugloop jeugdleden: Bij onze jongste jeugd zien we een terugloop van aantal leden.
• Financieel beleid: we zijn financieel gezond, maar we hebben al een aantal jaar moeite de begroting sluitend te krijgen.
• Kantine/complex: Wat kunnen we verbeteren als het gaat om onze kantine of het complex?

En misschien zijn er nog wel andere thema’s waar we volgens u de komende jaren mee aan de slag moet gaan. We horen het graag, want nogmaals, de vereniging is van onze allemaal!

Wij hopen u te ontmoeten op 19 maart in onze kantine. De avond begint om 19 uur, inloop vanaf 18.30 uur. Kunt u niet aanwezig zijn, wilt u dan wel het formulier op de website invullen? Ook als het wat u betreft prima is zoals het nu gaat. Ook dat is goed om te weten.

Bestuur vv Arnemuiden

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel meedenken? Laat dat dan hieronder weten. Ook als u wel aanwezig bent, kunt u alvast uw mening delen.
Wat kan er beter? Wat moet vooral zo blijven? Heeft u andere ideeën?  We hebben alvast een verdeling gemaakt in een aantal thema’s: