Vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond

Beste vrijwilliger,

Het jaar 2018 zit er op! We kunnen terugkijken op een mooi en succesvol voetbaljaar. Als bestuur zijn we erg trots op onze vereniging, leden maar zeker ook op alle vrijwilligers die dagelijks weer in touw zijn voor de club!

Wij hechten veel waarde aan uw inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Zonder vrijwilligers en dus ook zonder u zou onze vereniging niet kunnen bestaan.

Namens het bestuur van voetbalvereniging Arnemuiden willen wij u daarom ook erg bedanken voor uw inzet afgelopen jaar.

Graag nodigen wij u (en eventueel uw partner) uit voor een vrijwilligersavond.
Deze zal georganiseerd worden op vrijdag 1 maart 2019 in de kantine van onze vereniging, aanvang 18:00 uur.
Gedurende deze avond zal er gezorgd worden voor een buffet en uiteraard gezellige muziek!

Laten we er een mooie avond van maken!

Bestuur vv Arnemuiden

NB:
Uw aanmelding ontvangen we graag uiterlijk 25 februari!