Vrijwilligersbeleid

Aanleiding
In de winter van 2015/2016 is door een ruime afvaardiging van de leden nagedacht over de toekomst van de vereniging. Wat gaat goed? Wat kan/moet beter? Eén van de conclusies was dat het ontbreekt aan een duidelijk vrijwilligersbeleid. Wat verwachten we van onze leden? Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen een steentje bijdragen? Geeft de terugloop van het aantal vrijwilligers geen aanleiding om vrijwilligerswerk op een bepaalde manier verplicht te stellen? Of is dat niet haalbaar?

Vrijwilligersbeleid vanaf seizoen 2017-2018
De voetbalvereniging Arnemuiden kiest er (vooralsnog) voor vrijwilligerswerk niet verplicht te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat aan het niet verrichten van vrijwilligerswerk (nog) geen consequenties worden verbonden (zoals meer contributie betalen of niet meer mogen voetballen). Maar we verwachten wel van alle spelende leden een actieve bijdrage aan het functioneren van de vereniging. Als het gaat om jeugdleden, dan verwachten we dat de ouders/verzorgers de bijdrage overnemen door het verrichten van één of meer taken of het bekleden van een vrijwilligersfunctie binnen de vereniging. Jeugdleden van 16 jaar en ouder mogen in de plaats van hun ouders/verzorgers de taak of functie uitvoeren.

Onderscheid functies en taken
Binnen de vereniging onderscheiden we verschillende functies en taken. Bij de functies kan men denken aan de leden van het bestuur en de verschillende commissies, maar ook aan de  (jeugd)trainers en leiders. Zij zijn gedurende het seizoen (evt. samen met anderen) verantwoordelijk voor een kleine deel van het reilen en zeilen binnen de vereniging. Bij de taken gaat het om terugkerende werkzaamheden die bij toerbeurt door verschillende leden worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het draaien van kantinedienst, het schoonmaken van de kantine, het fluiten van een jeugdwedstrijd of het draaien van velddienst.

Werving mensen voor functies en taken
Ieder seizoen wordt geïnventariseerd welke openstaande functies er zijn en voor welke taken er nog mensen nodig zijn. Vervolgens worden alle (ouders van) spelende leden individueel benaderd, in eerste instantie per e-mail. Hierin staat niet de vraag of men misschien iets wil doen, maar wat men wil doen. Wij zijn er van overtuigd dat iedereen, ondanks werk en andere druktes, in staat zou moeten zijn een steentje bij te dragen. Indien nodig wordt er een belronde gehouden voor de ouders/leden die niet op de e-mail reageren.

Communicatie
Hoewel het vrijwilligerswerk iets minder vrijwillig wordt, proberen we onze leden (en ouders van jeugdleden) vooral op een positieve manier betrokken te maken bij de vereniging. Doel is om mensen, die nog geen actieve rol binnen de vereniging hebben, te laten inzien wat er allemaal moet gebeuren om het mogelijk te maken dat er op zaterdag gevoetbald wordt. Maar ook dat het ook leuk is om hier een bijdrage in te hebben. Het is belangrijk dat we proberen flexibel te zijn als het gaat om voorkeuren van vrijwilligers ten aanzien van dagen en tijden dat ze ingepland willen/kunnen worden. 

Benoemen vrijwilligerscoördinator
Het werven van nieuwe vrijwilligers en het naleven van het vrijwilligersbeleid is niet een eenmalige aangelegenheid. Om het belang van een goed vrijwilligersbeleid te benadrukken is het goed dat de overkoepelende verantwoording in het hoofdbestuur wordt gelegd. Na het seizoen 2017-2018 beoordelen we of het voldoende toegevoegde waarde heeft een vrijwilligerscoördinator te benoemen. Deze coördinator is verantwoordelijk voor de naleving en verdere invulling van het vrijwilligersbeleid en onderhoudt de contacten met de verschillende commissies als het gaat om vrijwilligerszaken. 

Evaluatie vrijwilligersbeleid
Het doel is om, zonder keiharde verplichting, te komen tot een gezond vrijwilligersbestand waarbij het vrijwilligerswerk verdeeld wordt over meer leden/ouders.  Aan het eind van seizoen 2017-2018 evalueren we voor het eerst of deze doelstelling met deze actie behaald kan worden en in hoeverre aanpassing/aanscherping van het vrijwilligersbeleid nodig is.

Bestuur voetbalvereniging Arnemuiden