Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de vv Arnemuiden
(De minimum leeftijd is 4 jaar) 

dag-maand-jaar

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen we u graag op het volgende attent maken:

Het is mogelijk dat u als bezoeker van ons sportcomplex gefotografeerd of gefilmd wordt door fotografen tijdens een training, wedstrijd of andere door de vereniging georganiseerde activiteiten.
Deze foto’s of filmbeelden kunnen mogelijk worden gepubliceerd op de website van vv Arnemuiden of sociale media.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Voetbalvereniging Arnemuiden om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen 3 maandelijks af te schrijven wegens contributie.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.