Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de vv Arnemuiden
(De minimum leeftijd is 4 jaar) 

dag-maand-jaar

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Voetbalvereniging Arnemuiden om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen 3 maandelijks af te schrijven wegens contributie.