Vrijwilligersbijdrage

Vrijwilligersbijdrage

In de brief die u onlangs ontving hebben wij uitleg gegeven over het vrijwilligersbeleid dat vanaf het seizoen 2020-2021 geldt. Hieronder tref je het formulier aan waar in de brief naar wordt verwezen. Wij vragen al onze spelende leden die geboren zijn vóór 1 januari 2003 om het formulier in te vullen. De ouders/verzorgers van leden die jonger zijn vragen wij om het formulier één keer in te vullen, ook als er meer jonge gezinsleden zijn die voetballen. Heb je nog vragen? Stel ze aan één van de bestuursleden!

 

FORMULIER VRIJWILLIGERSWERK SEIZOEN 2020-2021

Vriendelijk verzoek voor iedereen (spelende leden van 18 jaar en ouder en ouders van jeugdleden) om in ieder geval het eerste deel van het formulier in te vullen.

# soms is het handig te weten wie van onze leden bijvoorbeeld schilder, loodgieter, fotograaf of IT'er is

Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende vrijwilligerstaken. Bij voldoende vrijwilligers wordt gestreefd naar zo’n 10 uur vrijwilligerswerk per seizoen. Maar afhankelijk van de taak en aantal vrijwilligers kan dit wat meer zijn. Je kunt maximaal 3 voorkeuren aanvinken. Met voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Je kunt het hier ook aangeven als je kiest voor een financiële bijdrage. En ook is er ruimte voor specifieke voorkeuren, opmerkingen of vragen. Misschien heb je een ander idee hoe je je steentje kunt bijdragen aan de vereniging en waarmee je je vrijwilligersbijdrage vervult? Het om beurten vlaggen bij een wedstrijd, het rijden naar uitwedstrijden en het wassen van het wedstrijdtenue telt niet mee bij de vrijwilligersbijdrage.


KANTINE


WEDSTRIJDZAKEN

(ontvangst teams en scheidsrechters)
(verzorgen van/helpen bij trainingen jeugdteams)


COMPLEX/HUISVESTING


COMMISSIES/ACTIVITEITEN

(bv. zomerfeest, jubilea)

 
OVERIG/DIVERSEN


FINANCIELE BIJDRAGE