Contributie

Incasso

De contributie van de vv Arnemuiden wordt per kwartaal (of per jaar indien gewenst) middels een automatisch incasso geïnd. Op de volgende data vinden automatische incasso’s plaats:
 
1e kwartaal (juli, augustus, september) 26 augustus
2e kwartaal (oktober, november, december) 26 november
3e kwartaal (januari, februari, maart) 26 februari
4e kwartaal (april, mei, juni) 26 mei

Hoogte contributie

De contributie per kwartaal bedraagt voor het seizoen 2021-2022:
Pupillen (4 tot en met 11 jaar) €  32,00
Junioren (12 tot en met 18 jaar) €  35,50
Senioren (19 jaar en ouder) €  49,00
Donateurs/rustend lid €  14,50
65+ € 5,00

Categorisering

Peildatum om te bepalen of iemand pupil, junior of senior is, is 1 januari. Dit houdt in dat als iemand in een bepaald jaar voor 1 januari, 12 jaar wordt, hij of zij per 1 juli al in de categorie van junioren valt. Hetzelfde geldt voor iemand die in een bepaald jaar voor 1 januari 18 wordt, die zal vanaf 1 juli al aangemerkt worden als seniorenlid.

 
Niet betalen van contributie

Het niet betalen van contributie kan leiden tot uitsluiting van het spelen van wedstrijden en het bijwonen van trainingen.
 
Jeugdsportfonds

Voor mensen die de contributie financieel niet op kunnen brengen is er een mogelijkheid deze gesubsidieerd te krijgen bij het jeugdsportfonds. De aanvraag hiervoor dient zelf te worden gedaan. Meer informatie hieromtrent staat op de website www.jeugdsportfonds.nl