Vrijwilligerswerk

Voetbal, het is een simpel spelletje. Gooi een bal in het midden van een aantal spelers, een scheidsrechter erbij en je hebt een wedstrijd. Het moet dan ook wel simpel zijn een  voetbalvereniging draaiende te houden, want zoveel is er niet te regelen. Toch? Schijn bedriegt….. Al gaat het om een simpel spelletje, er komt toch heel wat bij kijken voordat de bal op zaterdag kan rollen…

Wat gebeurt er eigenlijk allemaal buitenom het veld, voor een groot deel achter de schermen? Om zomaar eens wat te noemen:
Nog voordat er een bal kan rollen is er al het nodig gedaan:
• Er moet een teamindeling worden gemaakt, compleet met voldoende trainers en leiders;
• Die teams moeten ook in een leuke competitie ingedeeld worden;
• Er moet materiaal worden geregeld. Het gaat dan niet alleen om voldoende ballen, maar ook om hesjes, shirts, pionnetjes, doeltjes en ander trainingsmateriaal;
• Ons complex (de kantine, de kleedkamers en de velden) moeten opgeruimd en te gebruiken zijn. Er moet omgekleed en gedoucht kunnen worden. Strakke lijnen op het veld is ook wel fijn.

Maar ook direct rondom de wedstrijden gebeurt er het nodige:
• Enthousiaste trainers en leiders proberen te zorgen voor leuke en leerzame trainingen en wedstrijden;
• We hebben (bij de meeste categorieën) een scheidsrechter en assistenten nodig;
• Onze bezoekers moeten ontvangen worden, en een bekertje siroop of thee in de rust hebben we ook wel nodig;
• Voor de trouwe supporters is het fijn dat ze in de rust een bakje koffie in de kantine kunnen halen. Ook de meeste spelers doen na afloop van de wedstrijd graag nog even de kantine aan.

Verder zijn er verschillende activiteiten die wat verder van de wedstrijden afstaan:
• Met name voor onze jeugd is het goed dat ze niet alleen maar met voetbal bezig zijn. De ontvangst van Sinterklaas, een filmavond of bijvoorbeeld lasergamen horen daar ook bij;
• Een goede communicatie richting en tussen onze leden is belangrijk, zo hebben we onder andere een goede website, de nieuwsbrief en social media;
• Met de opbrengst van de contributie en de kantine kunnen niet alle kosten betaald worden; we hebben ook sponsorinkomsten nodig. De meeste sponsors kloppen niet zelf bij ons aan;
• Onze mooie kantine, kleedgebouw en tribune hebben ook weleens wat onderhoud nodig, denk alleen al aan het schilderwerk.

En dan is zeker nog niet alles genoemd…

Gelukkig kunnen we voor deze activiteiten een beroep doen op een groot leger van goedbetaalde krachten… Niet dus! Zonder uitzondering wordt al het bovenstaande uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilligers die inzien dat het niet van zelf gaat, die de voetbalvereniging Arnemuiden als hun vereniging zien, of misschien als de vereniging van hun zoon/dochter. Vrijwilligers die het niet alleen als hun morele plicht zien om te helpen, maar die vooral ook ervaren dat het leuk kan zijn en dat het een goed gevoel geeft om samen met vele anderen een steentje bij te dragen aan hun vereniging.
Helaas merken we dat het voor veel vrijwilligers niet meer bij ‘een steentje’ blijft. Te veel werk komt bij een te kleine groep mensen terecht. En voor een aantal van de bovengenoemde activiteiten komen we simpelweg mensen te kort.

Zoals dat voor veel sportverenigingen geldt kunnen ook wij het vrijwilligerswerk niet meer 100% vrijwillig houden. Willen we dan toe naar keiharde verplichting, zoals bij menig vereniging al geldt? Liever niet. 'Vrijwilliger' en ‘verplicht’ rijmen ook niet zo goed met elkaar . Maar helaas ontkomen we niet aan een bepaalde mate van 'verplichten'. Naast het betalen van contributie verwachten we van onze leden ook een (kleine) vrijwilligersbijdrage. Op deze pagina staan de uitgangspunten van ons vrijwilligersbeleid, het reglement en het formulier waarmee je kunt aangeven hoe je de vrijwilligersbijdrage wilt voldoen. 

Bestuur vv Arnemuiden, mei 2020