Accomodatie

De accommodatie van de voetbalvereniging Arnemuiden maakt deel uit van het gemeentelijk sportcomplex dat is gelegen aan de Van Cittersweg, tegenover de woonwijk Brakenburg I. Hoe deze te bereiken is vindt u in de routebeschrijving. Op dit sportcomplex heeft de vereniging de beschikking over drie speelvelden, een verlicht trainingsveld en twee kleinere trainingsvelden, die eveneens van verlichting zijn voorzien. Sinds 1999 maakt ook een tribune met een capaciteit van 350 zitplaatsen deel uit van de accommodatie. De tribune staat aan de lange zijde van het in 2004 gerenoveerde hoofdveld. Aan de andere kant van het hoofdveld bevindt zich de kantine. Deze is in 1987 in gebruik genomen en is door zelfwerkzaamheid tot stand gekomen. Sinds de zomer van 2004 is het toegangspad naar de kantine vernieuwd.
 
In september 2003 is als vervanging van de oude kleedkamers een nieuwe kleedaccommodatie in gebruik genomen. Deze accommodatie is gefinancierd door de gemeente Middelburg maar door middel van een grote mate van zelfwerkzaamheid van de leden van de vereniging tot stand gekomen. In deze nieuwe accommodatie bevinden zich 8 kleedkamers, 2 scheidsrechterslokalen, een verzorgingsruimte, een ballenberging en een materialenberging. Daarnaast is er ook nog een aparte ruimte voor de leden van de werkgroep. Op wedstrijddagen wordt deze ruimte benut door de vrijwilligers die de velddienst verzorgen. Aan de linkerkant van deze kleedaccommodatie bevindt zich veld 2 en daarnaast ligt het trainingsveld. Achter de tribune beschikt de v.v. Arnemuiden nog over een trainingsdriehoek voor de jeugd en ook achter veld 2 is nog een driehoek beschikbaar om te trainen. Direct achter de kantine ligt veld 3. Aan het einde van het pad naast dit veld bevond zich tot oktober 2009 de oude ingang van het complex. Op 10-10-2009 werd de nieuwe ingang bij Sporthal "De Blikken" in gebruik genomen.
 
Naast de kantine bevonden zich nog twee kleedkamers. Na de ingebruikname van de nieuwe kleedaccommodatie zijn deze twee kleedkamers afgebroken. Door het vrijkomen van deze ruimte kon de indeling van de kantine gewijzigd worden. De lang gekoesterde wens van een grotere bestuurskamer ging in vervulling, de keuken werd vergroot en een nieuwe ruime commissiekamer werd gerealiseerd.
 
In 2005 werd een nieuw scorebord in gebruik genomen. Dit digitale scorebord is draadloos vanuit de radiokamer te bedienen.
 
In 2008 werd voor de kantine een speciale overkapping gemaakt voor de rokers, zodat die niet buiten in de regen hoeven te staan.
 
In de zomer van 2014 is veld 2 geheel gerenoveerd. De grasmat werd er uit gehaald en vervangen door kunstgras. Grote rollen kunstgras werden uitgerold en neergelegd, lijnen werden getrokken en om het veld is een compleet nieuwe afrastering verschenen. Langs het veld zijn ook 2 nieuwe dug-outs geplaatst en 8 nieuwe lichtmasten. Tenslotte zijn er verrijdbare jeugddoeltjes langs de zijlijnen geïnstalleerd.
 

Bouw van de nieuwe kleedaccommodatie

In het jaar 2003 is met inzet van veel vrijwilligers en een behoorlijke financiële injectie van de gemeente Middelburg een compleet nieuwe kleedaccommodatie gerealiseerd. Door het bestuur is een bouwcommissie benoemd en de leden hebben met veel inzet aan dit project gewerkt. Eerst werd een ontwerp gemaakt en na goedkeuring werd een bouwbedrijf in de arm genomen om de bouwactiviteiten te begeleiden. Duidelijk werd dat met veel eigen inzet de kosten aanzienlijk gedrukt konden worden. Alle leden en ouders van jeugdleden werden benaderd om mee te helpen bij de bouw. De response was groot en ongeveer 120 vrijwilligers boden zich aan. Op donderdag 21 maart 2003 werd het contract met (het toenmalige) Proverko getekend. De officiële start was op 1 april 2003: toen werd begonnen met de sloop van de kleedkamers 1 t/m 4. Na maanden van hard werken door veel vrijwilligers konden op zaterdag 13 september 2003 de eerste ploegen gebruik maken van de nieuwe kleedkamers. Dankzij de medewerking van de gemeente Middelburg, de vele bedrijven die op diverse manieren een bijdrage hebben geleverd en vooral dankzij de inzet van de vele vrijwilligers is een prachtige kleedaccommodatie beschikbaar gekomen. Tijdens de bouw zijn veel foto's gemaakt en een selectie daarvan kunt u hieronder bekijken. 

 

Verbouwing Kantine

Na het gereed komen van de nieuwe kleedaccommodatie in september 2003 waren de kleedkamers in de kantine overbodig geworden. De wens om een grotere bestuurskamer en uitbreiding van de keuken was nu mogelijk maar daar was een grote verbouwing van de kantine voor nodig. Na het werven van de nodige vrijwilligers kon aan het begin van 2005 met deze verbouwing woden begonnen. Met vereende krachten wist men binnen korte tijd deze verbouwing te realiseren en hieronder zijn enkele foto's te bekijken.