Jeugdcommissie

De beslissingsbevoegdheid over jeugdzaken heeft het bestuur voor het grootste deel gedelegeerd aan de jeugdcommissie.
 
De doelstelling van de jeugdcommissie kan samenvattend als volgt worden geformuleerd: ‘Zorgen voor een goed jeugdbeleid, uitgaande van wensen en behoeften van de jeugd met accenten op een breed sporttechnisch beleid en nevenactiviteiten’.