Aangescherpte maatregelen

Aangescherpte maatregelen

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Ook op onze vereniging is het maar stil. Door de aangescherpte en verlengde maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus in te perken blijft dit helaas ook nog wel een tijdje zo.

Uiteraard hebben de maatregelen niet alleen gevolgen voor de wedstrijden en trainingen, ook andere activiteiten worden er door getroffen. En dat net in ons jubileumjaar... Deze week proberen we alle gevolgen in kaart te brengen en een beslissing te nemen over de geplande activiteiten en de verdere invulling van het jubileumjaar.

Al met al een vervelend einde van het voetbalseizoen en een vervelend begin van ons jubileumjaar. Maar het belangrijkste is uiteraard dat we gezond deze tijd door komen. Neem daarom je verantwoordelijkheid en volg de instructies op. Dan komen er ongetwijfeld weer betere tijden, ook voor onze club!

Als laatste, als het goed is ten overvloede: ons complex is helaas gesloten. We roepen iedereen op dit te respecteren en de toegangshekken op slot te laten.

Met sportieve groet,

Bestuur vv Arnemuiden