Bestuurs update

Bestuurs update

Beste leden,

Op 4 mei is ons complex weer vrijgegeven voor trainingen van onze jeugd. Het geven van trainingen kan echter alleen onder strikte voorwaarden waarbij we willen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.
Wat is het fijn om de jeugd weer te zien trainen! Iedereen snakte ernaar om elkaar weer even te zien en lekker met de bal en je teamgenoten aan de slag te gaan. Dit geldt niet alleen voor de spelers. Ook de trainers hadden er erg veel zin in!
Een week later mochten ook de seniorenteams aan de slag. Het valt niet mee om leuke trainingen te verzinnen voor de spelers ouder dan 12 jaar waarbij rekening gehouden moet worden moeten 1,5 meter afstand. Het spelen van partijtjes is voor deze groep dan ook nog uit den boze.

Als bestuur overleggen we momenteel 1 maal per week, online. Ondanks dat onze kantine dicht is en er geen wedstrijden gespeeld worden, is er veel te bespreken.

Trainingen in corona tijd:
Op de website staat het protocol dat we hebben opgesteld om trainingen mogelijk te maken. Hou je aan deze regels en richtlijnen.
Donderdag 7 mei stond er een handhaver van de gemeente te observeren of we als vereniging de regels van het RIVM respecteren. Weet dat bij overtreding de vereniging een boete opgelegd kan krijgen van € 4000,00!!
Voor de zekerheid benadrukken we nog een paar punten:
- Ouders zijn NIET toegestaan op het complex. De spelers komen zelfstandig naar het veld of worden (bij de jongste leden) opgehaald door de trainer;
- Was voor en na de training thuis je handen;
- In het kleedkamergebouw staan in het ballenhok 2 flesjes met desinfectiemiddel voor de handen. Gebruik dit ook. Desinfectiemiddel in principe alleen bedoelt voor trainers die in het ballenhok moeten zijn;
- Mocht een speler naar de WC moeten. Dat kan. Gebruik hiervoor de kleedkamer van de scheidsrechter. Na toilet gebruik, was je handen eventueel met desinfectiemiddel;
- De grasvelden zijn door de droogte slecht bespeelbaar. Daarnaast zijn de velden opnieuw ingezaaid. Alleen de driehoek mag gebruikt worden, maar gezien de staat van het veld (droogte) is dat bijna niet doen. Vandaar dat elk team is ingedeeld op het kunstgras. Dit vraagt om flexibiliteit. Het veld moet worden gedeeld met andere teams. Houdt dus rekening met elkaar.

ONS COMPLEX IS ALLEEN BESCHIKBAAR TIJDENS DE TRAININGEN. HET COMPLEX BLIJFT BUITEN DE TRAININGEN OM DUS GESLOTEN.

HET COMPLEX IS GESLOTEN VANAF ZONDAG 15 JUNI TOT ZATERDAG 1 AUGUSTUS.
NB: Wil je als trainer toch door blijven trainen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden. We zullen de situatie dan bezien, met de richtlijnen van het RIVM in gedachten.

Indeling jeugd
Onze technische commissie jeugd heeft onlangs de teamindeling van onze jeugd besproken met het bestuur en technische commissie senioren. Dit is altijd weer een opgave! Als bestuur streven we ernaar zoveel als mogelijk in te delen op leeftijd. We beginnen hiermee met het jongste team (nu vanaf J-06) en dit zal zich in de loop van de jaren door ontwikkelen voor de gehele jeugd. De spelers die anders zijn ingedeeld dan misschien verwacht, zijn persoonlijk benaderd door een lid van de TC jeugd. Hierbij zijn de overwegingen meegegeven.

Als bestuur steunen we het werk dat is geleverd en de gemaakte keuzes van onze TC jeugd! Bij vragen of opmerkingen zijn we dan ook aanspreekbaar.

Trainers gezocht M/V
De indeling van de jeugd is gedaan. Helaas kampen we met een tekort aan trainers. Er ontbreken voor verschillende teams nog trainer(s) en leiders!
Zou jij als ouder, als begeleider, als lid, als speler een team willen trainen! Meld je dan aan! Als vereniging zullen we je zeker faciliteren bij deze prachtige activiteit. Denk hierbij aan:
- een app/programma die we als vereniging hebben ingekocht, die allerlei oefeningen aanbiedt per leeftijdsgroep;
- deelnemen aan de cursus jeugdtrainer.

Daarnaast zoeken we ook nog leiders. Dit is een mooie taak om als ouder/verzorger van uw zoon of dochter op te pakken. De werkzaamheden bestaan in het algemeen uit het opstellen van een was- en rijschema, invullen wedstrijdformulier, ondersteunen trainers, etc.

Financiën in corona tijd
Onze vereniging is voor groot deel afhankelijk van kantine opbrengsten. Nu deze zijn weggevallen en de kosten gewoon doorlopen, pakken we als vereniging alles aan om de kosten te drukken en inkomsten te waarborgen.
Kort overzicht:
- Kantine voorraad bijna geheel verkocht of teruggeven aan de leveranciers;
- Eenmalige bijdrage van de overheid € 4000,00 ontvangen;
- Tegemoetkoming kosten hoofdtrainers, ontvangen;
NB: onze hoofdtrainer heeft aangegeven af te zien van een deel van de kosten. Super fijn gebaar van Nick!
- Brief verzonden aan de gemeente Middelburg namens alle Middelburgse voetbalverenigingen met het verzoek voor kwijtschelding huurpenningen 2e kwartaal 2020. Reactie (niet officieel) van de gemeente: Gemeente verkeert zelf in zwaar financieel weer. Vanuit de overheid wordt er een extra pakket met financiële middelen beschikbaar gesteld, juist voor tegemoetkoming van huurpenningen. De gemeente wacht af hoe dit er zal komen uit te zien. Zodra er meer bekend is, krijgen we een terugkoppeling.

75-jarig jubileum
Deze corona tijd biedt veel onzekerheid. Als bestuur vinden we het onverantwoord juist in deze tijd financiële verplichtingen aan te gaan. Met financiële verplichtingen bedoelen we onder meer het organiseren van een jubileumfeest (tenthuur, band etc), oefenwedstrijd tegen NAC, huren van bussen voor het geplande uitje met de jeugd naar Bobbejaanland.
Afgezien van de financiële kant van de zaak,  kunnen we ons op dit moment niet voorstellen hoe we een feestavond met 500 genodigde moeten organiseren in een tent met 1,5 meter afstand.

Derhalve hebben we besloten om ALLE activiteiten met betrekking tot ons 75-jarig jubileum uit te stellen tot 2021.

Wanneer er meer duidelijkheid en zekerheid is over het coronavirus, pakken we wat betreft deze activiteiten de draad weer op. UITSTEL IS GEEN AFSTEL.

Vrijwilligerswerk
Zoals jullie weten wordt vanaf volgend seizoen ons “vrijwilligers” werk wat minder “vrijwillig”. We kampen met een tekort aan vrijwilligers. In 2019 zijn we met een extern bureau in gesprek gegaan met onze leden over dit onderwerp. Vervolgens is er tijdens de Algemene Leden Vergadering toestemming aan jullie gevraagd om beleid te schrijven over vrijwilligerswerk en het niet vrijblijvende karakter.
Samen met een werkgroep is er beleid geschreven, de behoefte bepaald en een inventarisatieformulier opgesteld.

Onlangs is dit inventarisatieformulier gemaild naar al onze leden. Je kunt reageren tot 1 juni 2020.

HEB JE DIT FORMULIER NOG NIET INGEVULD? DOE DAT DAN BINNENKORT!
Hoe eerder we jullie reacties binnen hebben, hoe eerder we de indelingen voor bar, keuken, de werkgroep kunnen indelen. Misschien levert de inventarisatie wel nieuwe trainers op!!

1e en 2e selectie
Naast verschillende jeugdleden die eerder worden doorgeschoven naar de seniorenteams, zijn er voor onze 1e selectie verschillende spelers van buiten onze verenging aangetrokken.
Willen we onze ambitie als stabiele 2e klasser blijvend waarmaken? En willen we dat onze jeugdspelers die vervroegd overgaan niet voor de leeuwen worden geworpen, maar kunnen wennen aan dit niveau in een team dat draait, dan hebben we versterkingen van buiten nodig. Onze technische commissie senioren en onze nieuwe hoofdtrainer Daan Eikenhout hebben zich de afgelopen maanden ingespannen deze nieuwe aanwinsten te zoeken. Dat is gelukt!
We zijn erg blij dat komende jaar onze hoofdmacht komen versterken:
- Tijmen Bot;
- Lorenzo Hoekman (keeper);
- Jesse Mol;
- Glenn Weesepoel;
Daarnaast lopen er nog contacten met 2 spelers die eveneens graag naar Arnemuiden zouden komen.

Helaas hebben dit jaar verschillende spelers gekozen om bij een andere vereniging aan de slag te gaan of (tijdelijk) te stoppen met voetbal.
Denk hierbij aan:
Raven Buckley (RCS), Jordi Heeren (VCK), Collin van Koeveringe (tijdelijk gestopt), Marco Moerland (Oostburg),…

De begeleiding van de 1e en 2e selectie is eveneens iets gewijzigd. Zo zal Nicky van de Ketterij (voorheen trainer J-019) assistent-trainer worden bij de 1e selectie en zal Peter Pouwer samen met Lein de Vos de rol van teammanager oppakken bij het 2e.

Als bestuur vinden we het erg belangrijk te investeren in onze leden en helpen om de ambities te verwezenlijken. We zijn dan ook erg blij dat we Nicky deze kans kunnen bieden en dat hij dat deze mogelijkheid met beide handen aangrijpt.

Doordat er zoveel jeugdleden doorschuiven naar onze senioren teams, is het erg plezierig dat de begeleiding van J-019 van het afgelopen seizoen de verbinding met deze spelers blijven houden in een 1e en 2e selectie.