Inschrijven vrijwilligersbijdrage

Inschrijven vrijwilligersbijdrage

Aan: onze spelende leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden
Onderwerp: inschrijven voor vrijwilligersbijdrage
 
Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2019 is goedkeuring gegeven voor de uitwerking van een nieuw vrijwilligersbeleid. In deze brief informeren we je hier verder over. En ook lichten we toe hoe je je kunt inschrijven voor vrijwilligerswerk. Daarmee voorkom je een opslag op de contributie. Maar ook voor de mensen die al vrijwilligerswerk doen is deze brief belangrijk!

Toelichting op het vrijwilligersbeleid
Eerder heb je al kunnen lezen dat het aantal vrijwilligers dat onze mooie vereniging draaiende houdt terugloopt. Steeds meer werk komt op een steeds kleinere groep vrijwilligers aan. Dit heeft noodgedwongen geleid tot een nieuw vrijwilligersbeleid. De hoofdpunten hiervan zijn:

- Ieder spelend lid of ouder/verzorger van een jeugdlid levert een vrijwilligersbijdrage. Deze vrijwilligersbijdrage bestaat uit:
1. minimaal 10 uur vrijwilligerswerk ten behoeve van de vereniging per seizoen, òf
2. een verhoging van de contributie met 50%.
- Zijn er meerdere jeugdleden afkomstig uit één gezin? Dan geldt de verplichte bijdrage enkel voor het oudste jeugdlid.
- Jeugdleden tussen 15 en 18 jaar mogen zelf de vrijwilligersbijdrage leveren, in plaats van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers blijven wel verantwoordelijk.
- Leden vanaf 18 jaar zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van hun eigen  vrijwilligersbijdrage. Als peildatum houden we aan 1 juli, het begin van het nieuwe seizoen. Het volledige vrijwilligersbeleid is te lezen op onze website.

Schrijf je in vóór 1 juni 2020!
Uiteraard hopen we dat iedereen een steentje bijdraagt zodra we in het nieuwe seizoen weer de wei in mogen (in de gloednieuwe jubileumshirts!). Heb je niet echt een voetbalachtergrond? Dat maakt niet uit. Veel dingen die binnen de vereniging gedaan moeten worden hebben weinig met voetbal te maken. Op het inschrijfformulier dat je vindt op onze website zie je terug wat er zo allemaal gedaan wordt binnen de vereniging, voordat onze roodgele helden op zaterdag een balletje kunnen trappen.

Wacht niet te lang en vul het formulier in ieder geval in vóór 1 juni 2020. Ook als je kiest voor contributieverhoging, dan kun je dat op het formulier aangeven. Let op: ieder spelend lid, geboren vóór 1 juli 2002 moet apart een formulier invullen. Voor jongere leden geldt 1 formulier per gezin. 

Doe je al vrijwilligerswerk?
Hartstikke mooi! We hopen natuurlijk dat je dit blijft doen. En grote kans dat je dan ook al voldoet aan de nieuwe eis voor wat betreft het vrijwilligerswerk. Toch willen we je vragen om ook dan het  formulier in te vullen. Het blijkt namelijk dat we niet van alle leden de juiste gegevens hebben (adres, e-mail ed). Ook kun je het op het formulier aangeven als je eventueel iets anders wil doen.

Tot slot
De ingevulde formulieren zien we graag tegemoet. Heb je nog vragen? Stel ze dan via info@vvarnemuiden.nl of spreek één van de bestuursleden aan.

Sportieve groet,
Bestuur vv Arnemuiden