Nieuwe materiaalcoordinator

Nieuwe materiaalcoordinator

Vanaf het nieuwe voetbalseizoen (2018-2019) is Johan van Belzen de nieuwe materiaalcoördinator. Samen met Ko Marijs zal hij invulling geven aan het beheer en behoud van onze materialen. Een goed materiaal beheer voorkomt teleurstellingen bij misgrijpen en kan de vereniging een hoop geld besparen.
Als vereniging zijn we erg blij dat Johan deze rol wil oppakken en steunen we deze taak.

Johan veel succes!

NB: in de komende periode kunnen trainers en leiders al benadert worden door Johan.