Nieuwsflits

Nieuwsflits

De RIVM maatregelen worden steeds iets verder versoepeld. We zijn er echter nog niet, er blijven veel vragen. Zo wordt er momenteel nagedacht over:
- Kan de kantine straks weer open? En hoe houden we dan die 1,5 meter in acht?
- Kan de geplande start op 22 augustus doorgaan?
- Hoeveel publiek kunnen we straks toelaten op ons sportpark?
Allemaal vragen die we nu nog niet kunnen beantwoorden.

Afgelopen weken hebben we als bestuur verschillende malen overlegd. Ik neem jullie graag mee in een aantal onderwerpen.

Trainingen
Normaliter gaat ons sportpark dicht na de Hart voor Erremuu-cup/zomerfeest. Het park gaat dan dicht i.v.m. het plegen van onderhoud. Denk hierbij aan het repareren van doelen, netten, schilderen, veldonderhoud etc. Als bestuur hebben we in overleg met de gemeente Middelburg besloten het sportpark langer open te stellen. Voor de liefhebbers kan er dus gewoon na vandaag verder worden getraind. Omdat er toch wat onderhoud moet worden gedaan, sluit ons sportpark op zaterdag 11 juli, begin van de basisschool vakantie.

Contributie
In de algemene ledenvergadering van november 2019 is door leden ingebracht om de contributie te verhogen met 20%. Dit besluit is na stemming aangenomen. De contributieverhoging gaat in vanaf het nieuwe voetbalseizoen.
Hieronder tref je overzicht van de oude en nieuwe contributieprijzen.

  Oud per kwartaal Nieuw per kwartaal Nieuw per jaar
4 t/m 11 jaar € 26,50 € 32,00 € 128,00
12 t/m 18 jaar € 29,50 € 35,50 € 142,00
Senioren € 41,00 € 49,00 € 196,00
Rustende leden € 12,00 € 14,50 €  58,00
65+ €  4,50 €  5,00 €  20,00

  
Gebruik van het sportpark door basisschool Oleanderhof
Via de gemeente Middelburg is het verzoek binnengekomen of de basisschool het Oleanderhof gebruik mag maken van ons kunstgras. De reden is dat de blikken voorlopig nog gesloten blijft, de plaats waar normaliter gymles wordt gegeven. Als bestuur zijn we uiteraard hiermee akkoord gegaan. Naast onze sportieve functie, hebben we als vereniging ook een maatschappelijk doel.

Bijdrage jeugdspelers voor activiteit
Sinds vorig jaar is de mogelijkheid om een kilometervergoeding te vragen voor de onkosten van vervoer naar uitwedstrijden van de jeugdteams komen te vervallen. Eigenlijk altijd werd dit geld aangewend voor een teamactiviteit. Als bestuur is toen besloten om in plaats van de kilometervergoeding een vaste vergoeding van € 10,00 per jeugdlid per jaar als bijdrage te verstrekken voor een teamactiviteit. Het zal je niet verwonderen dat we dit jaar niet deze vergoeding kunnen verstrekken. De inkomsten van onze vereniging zijn fors gedaald, terwijl de kosten vooralsnog gewoon doorlopen. We vinden dit natuurlijk erg jammer, desalniettemin hopen we op jullie begrip.

Vrijwilligersbeleid
De termijn om aan te geven hoe je vrijwilligersbijdrage het komende seizoen wilt voldoen is inmiddels verstreken. We ontvingen maar liefst 185 formulieren waar we de komende weken mee aan de slag gaan. Even wat cijfers:
- 92 mensen geven aan al vrijwilligerswerk te doen en blijven dat doen;
- 10 mensen geven aan al vrijwilligerswerk te doen, maar willen eventueel nog wel iets extra’s doen;
- 83 mensen geven aan nu nog geen vrijwilligerswerk te doen. Hiervan kiezen er 17 voor contributieverhoging en 66 kiezen voor het vervullen van een vrijwilligerstaak.
 
Wat ons betreft een mooi resultaat! Maar helaas ontbreken er ook nog altijd zo’n 90 formulieren, ondanks verschillende verzoeken. Het merendeel van deze 90 verricht nu nog geen vrijwilligerswerk. We gaan ervan uit dat zij kiezen voor de verhoging van de contributie met 50%. Dit gaat per 1 juli 2020 in. Wil je toch liever een vrijwilligerstaak vervullen, vul dan alsnog z.s.m. het formulier in!

Klik hier om naar het formulier van de vrijwilligersbijdrage te gaan op onze website.

Trainers/leiders gezocht!
Voor verschillende jeugdteams zijn we naarstig op zoek naar trainers. Denk hierbij aan de J011, J017 en J018/19. Lijkt het geven van trainingen iets voor jou? Meld je dan aan! Als vereniging kunnen we je goed ondersteunen. Denk aan een digitaal trainingsprogramma welke we hebben aangeschaft. Per leeftijdscategorie biedt dit programma talloze mogelijkheden voor de trainingen. Daarnaast kunnen we via de KNVB de cursus jeugdtrainer aanbieden.
Twijfel je of wil je meer weten? Neem dan contact op met 1 van de leden van de TC jeugd of bestuur.

Zie je het niet zitten om twee avonden training te geven? Er zijn zeker andere mogelijkheden. Wellicht 1 keer per training geven, leider worden van het team, was- en rijdschema’s opstellen…mogelijkheden genoeg!

Met de ouders/verzorgers van de teams waarvoor geen trainer of leider wordt gevonden, zullen we samen als bestuur en TC jeugd, in gesprek aangaan.

Gesprek met gemeente Middelburg
Zoals eerder vermeld in andere nieuwsflitsen, is er namens alle Middelburgse voetbalverenigingen een brief verzonden aan de gemeente met het verzoek om kwijtschelding van de huurpenningen over het 1e en mogelijk 2e kwartaal. Op woensdag 24 juni gaan we als Middelburgse voetbalverenigingen collectief in gesprek met de gemeente. Ivor en Ron zullen namens het bestuur dit gesprek voeren.
De gemeente wil met name inzicht krijgen in de financiële situatie van onze vereniging en de gederfde inkomsten.
Hopelijk kan de gemeente ons financieel ondersteunen door af te zien van de huurpenningen. Uiteraard gaan we hier onze uiterste best voor doen.

Bestuur vv Arnemuiden